Munskydd -Forskning och historia

Munskydd i världen

Ända sedan viruset Covid-19 (SARS-CoV-2) började sprida sig i Sverige och världen, har den svenska folkhälsomydigheten lämnat munskydd utanför rekommendationerna. Den främsta förklaringen till detta har varit att när man rekommenderar folk att bära munskydd, skapar man en falsk trygghet hos personerna. Med andra ord tror de att man börjar att slarva med till exempel social distansering och tänker att ”jag har ju munskydd, jag blir inte smittad”. Dessutom menar de att det inte finns några bra studier gjorda i ämnet.

Sveriges strategi, inte minst i munskyddskyddsfrågan, har kritiserats världen över och just nu är vi en minoritet när det kommer till att inte rekommendera munskydd. Möjligen tolkar Sverige WHO:s dokument annorlunda, än vad många andra länder gör. Världshälsoorganisationen WHO säger bland annat att munskydd och ansiktsskydd kan vara ett bra komplement, till övriga råd som exempelvis social distansering. Distanseringen och att man ska stanna hemma från jobb eller skola när man känner sig sjuk, verkar de flesta länderna dela som de viktigaste råden.

Munskydd i Asien

De första munskydden i modern tid tillverkades i Kina år 1910. Det var en läkare vid namn Wu-Lien Ten, som beordrades att finna en lösning på en hemsk typ av pest, som härjade i landet vid den här tidpunkten. Han började att förse befolkningen med en tygbit som fästes för munnen och näsan, som bestod av tre lager bomull. Detta visade sig ge effekt ganska omgående och antalet smittade minskade drastiskt. Numera är det mycket vanligt i Asien att bära munskydd i städerna, mycket på grund av den dåliga luftkvaliteten.

Pestdoktor

Förmodligen har olika former av skydd för ansiktet används långt innan Wu-Lien och hans bomullsbasker. Denna bilden visar en s.k. pestdoktor. Man tror att denna, i många hänseenden läskiga mask, användes av doktorer vid olika pestutbrott.

Forskning

Det råder delade meningar huruvida munskydd hjälper mot Covid-19 eller inte, men de allra flesta, även de som rekommenderar munskydd, anser att det finns för lite studier i ämnet. En studie från Hongkong visar att viruset sprider sig mindre från personer med munskydd, det är dock en väldigt smal studie som inte tar med några som helst andra faktorer som kan spela in. WHO har ett antal studier som de refererar till, vilka visar på att munskydd hjälper. Vissa forskare och ibland också de som skapat studierna, efterfrågar mer forskning inom området.

Förr eller senare kommer vi antagligen få veta om munskydd hjälpte eller inte hjälpte. Men vi kan iallafall med stor säkerhet säga att det inte skadar någon att ändå bära ett, så länge man följer alla andra allmänna råd och liknande.

Källor:

https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/nyheter/vetenskap/det-sager-vetenskapen-om-munskydd

https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/nyheter/inrikes/munskyddets-historia-pa-90-sekunder

http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/smittspridning/munskydd/

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-masks

Comments (1)

[…] att inte rekommendera munskydd. Vi har skrivit en mer omfattande artikel om detta, den hittar du här. Du kan också läsa vår FAQ om munnskydd, där hittar du de vanligaste frågorna och svaren på […]

Svara
Leave a comment
Stay up to date
Register now to get updates on promotions and coupons.

Varukorg

×